Логопедични занимания

 

Мариета Нешкова е логопед и специален педагог, с опит в диагностика и консултиране на деца и възрастни повече от 14 години. Интересите ѝ са в областта, както на ранното детско развитие, така и насочени към деца в начален етап на основното образование с типично и атипично развитие.

 

Участва вече втора година в каузата “Логопед с добро сърце”.

Държи и развива страницата във Facebook “Логопед играй и учи”

 

Първичната консултация с родител e безплатнa.
Логопедичнотo обследване, което е около 60 мин., е 50 лв.
Логопедичната терапия, която е 35-40 минути, е 40 лв.