Гръцки език за деца и възрастни

Ученето на гръцки език може да бъде лесно и интересно. Ние сме убедени в това и ще се постараем да Ви го докажем по време на нашите уроци по гръцки език и култура.

Предлагаме Ви курсове по гръцки език, които се провеждат в малки групи (5-8 души), за да бъде отделено нужното внимание на всеки курсист. 

Курсовете ни за всяко ниво се състоят от 100 уч.часа, защото практита ни показва, че по този начин имаме достатъчно време за много допълнителни упражнения и говорене в часовете.

Обучението се извършва от квалифицирани преподаватели въз основа на специално разработена учебна програма, съобразена със специфичните комуникативни нужди на учениците. 

 В края на всяко ниво, при успешно положен изпит (поне 60%), курсистите ни получават сертификат.

Изучаването на гръцки език при нас е свързано и с опознаването на културата и манталитета на Гърция. Стараем се всеки урок да бъде приятен, интересен и забавен като включваме много интерактивни дейности, езикови игри и гръцка музика в часовете.

Предлагаме Ви и индивидуални уроци по гръцки език и уроци по български за гърци по специално разработена програма, съобразена с нуждите и интересите на курсистите, водени от опитни и компетентни преподаватели.

Курсовете ни за индивидуалните уроци трябва да са поне 10 уч.ч., за да се научат поне основните теми. Уроците стават чрез интересен и забавен начин с нашите разработени системи. 

Индивидуалните уроци за деца са основно чрез игра, използвайки различни играчки, настолни игри, карти и нашите интерактивни игри.

Индивидуалните уроци за възрастни са спрямо техните нужди - устни уроци, бизнес уроци или по класическия начин.