Английски език за деца от 12 до 18 години

Face2Face

f2f

Тази система е своеобразен best seller в световен мащаб. Тя се основава на комуникативния подход, комбинира граматиката и лексиката с развиване на комуникативните умения и подготвя учащите за англоговорещия свят. Системата разглежда теми от ежедневието и професионалния живот на учащите. Уроците са обособени тематично и осигуряват достатъчно материал за усвояване на новата лексика и граматика. Образователната академия предлага занятия с второто актуално издание. То има добавено ново съдържание, нови рубрики – Extra Practice и Progress Portfolio към всеки урок, както и видеоматериалите към всички Real World уроци. DVD-ROM-а към учебника включва 100% нови видеоматериали, игри, възможности за запис на учащите и отработване на правилното произношение, както и тестове. За записване на пробен час, моля пишете ни във формата в Контакти.

English in mind

Популярната в цял свят система е създадена специално за тийнейджъри и възрастни и включва голямо разнообразие от мотивиращи теми и актуална информация за певци, актьори, творци, които са част от съвременния живот и към които юношите проявяват интерес. Всяко ниво включва 14 урока плюс проверка на напредъка на всеки 2 урока. Специални раздели, посветени на разговорния английски език, и културни страници запознават учениците с говоримия английски език, историята, културата и традициите на страната. Разделите в горните нива на системата са посветени на съвременни романи и истории с продължение. В приложението на учебника са поместени идеи и насоки за проектни уроци, посветени на актуални теми. Учебникът се предлага в комплект с DVD-ROM, който разнообразява учебния процес с игри, допълнителни упражнения и видеофилми с героите от фотоисториите в учебника. Рубриката ‘Get it right’ се фокусира върху проблемни области, в които учениците често правят грешки. Работната тетрадка осигурява допълнителни упражнения, насоки и съвети за успешно самостоятелно учене. За записване на пробен час, моля пишете ни във формата в Контакти.

eimind

Complete First & Complete Advanced

first

Всеки ученик стигнал до ниво B2 или C1 може да положи изпит за сертификат от Cambridge. Предимствата на този сертификат са, че е международно признат и няма давностен срок. Изпитът се полага във външен изпитен център сертифициран към Cambridge. Това е стандартната система на Cambridge за подготовка за сертификатните изпити First (FCE) и Advanced (CAE). Всеки учебник включва 14 урока, подредени тематично. Атрактивни теми и текстове, съобразени с възрастта на учениците, развиват уменията за четене и анализ на информация, както и осигурява т стратегии за работа със задачи по формата на сертификатните изпити. Упражненията за слушане и говорене създават достатъчно възможности за дискусии, а писмените задачи предоставят готови формулировки и решения за създаване на текст. Безплатният интерактивен сидиром към учебника включва упражнения, с които учениците могат сами да отработват трудния материал, а базата с тестове осигурява възможност за онлайн упражняване и подготовка за сертификатните изпити на Кемйбридж. За записване на пробен час, моля пишете ни във формата в Контакти.