Математика за ученици, кандидат-гимназисти и кандидат-студенти

В тези часове се запознаваме с пропуските на децата
от училище и наблягаме на тях. Решават се задачи по
математика писмено и с игра, като мерим с метър стени,
предмети, хора и създаваме на момента задачи, които доста
често са част от нашето ежедневие. Решаваме и логически
задачи и търсим различни подходи за тяхното решението.

 

Предлагаме уроци и за кандидат-гимназисти и кандидат-студенти.